4.832 publicacions millorades el 2019 als sistemes de gestió de la recerca de les institucions participants al PRC

4.832 publicacions millorades el 2019 als sistemes de gestió de la recerca de les institucions participants al PRC

El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) té la finalitat de visualitzar i difondre des d’un lloc únic l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya en quant a investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l’accés obert a la producció científica.

El Portal es basa en la premissa d’aprofitar la feina feta per les universitats i centres de recerca als seus sistemes de gestió de la recerca (CRIS) i es pretén que els treballs per al Portal redundin en millores en la gestió de la informació dins de cada institució.

Per aquest motiu, periòdicament, es duen a terme diferents actuacions de qualitat que han permès que el 2019 s’hagin millorat un total de 4.832 publicacions en els sistemes de gestió de les institucions participants i conseqüentment al PRC. La principal actuació s’ha centrat en augmentar els enllaços al text complet en accés obert de les publicacions.

Comparteix