La FECYT publica els indicadors més significatius de la ciència i la innovació del 2019

La FECYT publica els indicadors més significatius de la ciència i la innovació del 2019

L’Observatorio Español de I+D+i (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (edición 2019). L’objectiu és mesurar l’evolució dels indicadors més significatius relacionats amb la ciència i la innovació, així com mostrar-ne la comparació amb el context autonòmic, nacional i internacional.

L’informe analitza les dades principals de l’activitat d’R+D+I a partir dels indicadors científics i tecnològics més significatius dels resultats de la producció científica, de la cultura científica i de la innovació, indicadors sectorials i indicadors de participació en programes europeus i internacionals d’R+D+I.

En aquest marc, es destaquen les dades següents:

  • L’any 2017, la despesa en R+D és de 14.063,4 milions d’euros (M€), i representa un 1,2 % del PIB.
  • Pel que fa als recursos humans, l’any 2017 el personal dedicat a l’R+D (en equivalència a jornada completa) és de 215.745 persones, un 11,5 per mil del total de la població ocupada.
  • Respecte a la producció científica, l’any 2018 Espanya publica 86.637 documents a Scopus i el seu impacte normalitzat és d’1,3, és a dir, que se cita un 30 % més que la mitjana mundial.
  • El total de patents sol·licitades a Espanya l’any 2018 és de 1.486, i les concessions de les mateixes, 1.621. Alhora, el total de les concessions de patents europees d’origen espanyol a l’European Patent Office és de 964.

Font i més informació: Observatori de la Recerca (IEC).

Comparteix