El coronavirus i la ciència oberta

El coronavirus i la ciència oberta

Alexandre Lopez, professor d’Informació i Comunicació a la UOC, ha publicat un fil a Twitter explicant l’acord d’editorials i revistes per a intercanviar coneixement, dades i articles sobre el Coronavirus (Covid-19).

Al fil, Lopez recorda que la declaració de 80 revistes i editorials al voltant del Coronavirus es fonamenta en la que ja es va fer el 2016 amb la crisi del Zicka. El marc reactiu és l’Statement on data sharing in public health emergencies.

A més, ens diu que:

  1. Totes les publicacions de recerca amb revisió rellevants a la crisi seran posades immediatament en accés obert, o de forma gratuïta almenys mentre duri la crisi.
  2. Els resultats de recerca rellevant seran compartits immediatament amb la World Health Organization (WHO) per part de la revista amb el coneixement de l’autor.
  3. Els resultats de recerca són accessibles via preprint abans de la publicació de la revista, o via plataformes que ofereixin els articles en obert abans de la revisió per part dels experts.
  4. Els investigadors comparteixen les dades de recerca intermitges i finals relacionades amb la crisi, juntament amb els protocols i els estàndards emprats per a compilar les dades, tan ràpid i de forma tan àmplia com es pugui, incloent la WHO i les comunitats investigadores.
  5. Els autors tenen clar que les dades i els preprints compartits abans de sotmetre els articles no faran que no es pugui publicar l’article en les revistes signants.

Això demostra que es pot fer, però sobretot demostra que si no es fa de forma reactiva i no proactiva i per sempre és per un tema econòmic i de manteniment de l’statu quo d’editorials i revistes científiques.

Altres enllaços d’interès:

Comparteix