Activació de Flowspec al troncal de l'Anella Científica

Activació de Flowspec al troncal de l’Anella Científica

L’Anella Científica ha posat en funcionament Flowspec, un nou mecanisme de mitigació d’atacs de denegació de servei distribuïts (DDoS, en anglès Distributed Denial of Service).

Flowspec, que serveix de complement la plataforma que ofereix el servei de mitigació de DDoS, segueix les recomanacions de la RFC 5575 de la Internet Engineering Task Force (IETF), per tal de distribuir especificacions de filtres per a fluxos concrets de tràfic. La informació es transporta al protocol BGP, reutilitzant els algoritmes i processos del protocol.

Per tal d’activar la utilització de Flowspec s’han realitzat modificacions a l’arquitectura dels encaminadors troncals de l’Anella Científica. L’objectiu de la seva posada en marxa és interactuar amb la xarxa per modificar el seu comportament abans d’enviar aquest tràfic a la plataforma.

Comparteix