31.000 tesis a TDX!

31.000 tesis a TDX!

El repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) ja conté 31.000 tesis doctorals incorporades.

La tesi número 31.000, que ha incorporat la Universitat de Barcelona (UB), ha estat escrita per Sara Soriano Meseguer i porta per títol Predicció de la permeació a través de la pell a partir de mesures físico-químiques. El treball ha estat dirigit per Martí Rosés Pascual i Adriana Port Casamitjana, i presentat al Departament d’Enginyeria Química i Química Analítica de la UB.

L’objectiu de la tesi ha estat desenvolupar una metodologia per a la predicció de la permeabilitat cutània de soluts i espècies neutres basada en mesures cromatogràfiques. Els mètodes establerts per a la predicció de la permeabilitat a través de la pell s’han aplicat per a la determinació dels coeficients de permeabilitat de diferents compostos a pH 5.5. i 7.4 (pH de la superfície de la pell i pH de la sang, respectivament) dins de les línies d’investigació d’Esteve Pharmaceuticals, centrades en el camp del tractament del dolor on és particularment interessant estudiar l’administració per la via tòpica.

Comparteix