El Grup de Treball de Mendeley es reuneix al CSUC

El Grup de Treball de Mendeley es reuneix al CSUC

El 18 de febrer s’ha celebrat la reunió anual del Grup de Treball de Mendeley, on s’ha fet una anàlisi del nivell de compliment dels objectius del 2019 i se n’han proposat de nous per al 2020.

El 2019, el grup ha assolit l’objectiu de recollir estudis comparatius de les diferents xarxes socials acadèmiques existents seguint l’encàrrec de 2018 del Grup de Treball de Suport a la Recerca.

D’altra banda, també ha elaborat una taula comparativa dels diversos gestors bibliogràfics existents.

Per a aquest 2020, un dels objectius que es proposa el grup és conèixer el perfil dels usuaris que utilitzen Mendeley a través de la plataforma E-PIC.

Enguany, la coordinació del Grup de Treball Mendeley CSUC recau en la Universitat Jaume I i en la Universitat Ramon Llull.

Comparteix