La Universidad Rey Juan Carlos s'incorpora al nou acord marc de lloc de treball

La Universidad Rey Juan Carlos s’incorpora al nou acord marc de lloc de treball

La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid s’ha afegit al segon acord marc de lloc de treball, que homologa els proveïdors d’equips de lloc de treball per al subministrament d’equipament informàtic a nivell usuari i la provisió de serveis associats per a les institucions participants.

Aquest segon l’acord marc, en marxa des de desembre de 2019 un cop va finalitzar el primer, està obert a la participació d’universitats que formin part del CSUC, universitats de l’Estat, centres de recerca, parcs científics, centres universitaris d’ensenyament superior de l’Associació de Centres Adscrits a les Universitats Públiques (ACAUP), centres dependents dels consorciats del CSUC i les entitats adherides a l’Anella Científica..

Els equips informàtics d’usuari que s’ofereixen són, per part de cadascun dels proveïdors homologats, tres models d’ordinador de sobretaula i tres models d’ordinador portàtil, en diferents configuracions i característiques, amb equipament addicional opcional. Els serveis associats són els de lliurament, posada en marxa, configuració, instal·lació de programari, migració de dades, manteniment de maquinari i retirada d’equipament antic. La contractació de l’equipament i dels serveis associats el duen a terme directament les pròpies institucions participants mitjançant la realització dels corresponents contractes basats.

Amb la Universidad Rey Juan Carlos, ja són 22 les institucions que participen en aquest segon acord marc de lloc de treball.

Comparteix