S'adjudica l'acord marc de xatbot i assistents virtuals

S’adjudica l’acord marc de xatbot i assistents virtuals

Ja ha entrat en vigor l’acord marc d’homologació de proveïdors per a la prestació de serveis d’implantació de xatbot i assistents virtuals per a la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i el propi CSUC.

Aquest acord marc, que té una durada de dos anys prorrogables, és fruit de les necessitats que tenen les entitats participants en potenciar els canals d’interacció amb els estudiants i usuaris en diferents àmbits, tot millorant i automatitzant quan sigui possible els mecanismes de suport a consultes en temes administratius, financers, acadèmics, de recerca… Per això, es volen aprofitar els avantatges que ofereixen els xatbots (bots conversacionals) i assistents virtuals per satisfer aquestes necessitats.

Xatbot i assistents virtuals

El concepte xatbot inclou les aplicacions habilitades en web, app mòbils o plataformes de missatgeria (WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Slack, Canals de Teams, etc.) que ofereixen interfícies conversacionals basades en text i estan programades per respondre a un cert conjunt de preguntes de l’usuari.

La solució de xatbot es basa en tecnologies de reconeixement del llenguatge natural per tal de millorar la resposta a l’usuari. Permet addicionalment redirigir les converses cap a un agent humà mantenint el mateix canal de xat de manera transparent per a l’usuari. A més del text, el xatbot pot usar contingut multimèdia i altres menús per incrementar la usabilitat i facilitar la interacció.

D’altra banda, els assistents virtuals ofereixen una plataforma interactiva basada en el reconeixement i síntesi de la veu i el text. Aquesta plataforma aprofita diverses tecnologies, com ara xarxes neuronals basades en intel·ligència artificial per aprendre, reconèixer, classificar i actuar de manera predictiva, proporcionant mecanismes d’adaptació a la imprevisibilitat de la interacció amb l’usuari.

Tant les solucions de xatbot com els assistents virtuals oferts permeten la integració amb d’altres plataformes, proporcionen informes, mecanismes de monitoratge i desplegament en núvol.

Entre els beneficis de l’acord marc destaquen l’accés a cinc proveïdors homologats amb un bon coneixement i preparació per a la prestació de serveis d’implantació de xatbot i assistents virtuals, uns requisits a proporcionar ja establerts amb uns preus màxims fixats, la reducció dels tràmits administratius en la compra de les solucions i, en general, la millora de les prestacions i qualitat dels serveis oferts.

La contractació de les solucions les duen a terme directament les pròpies entitats participants mitjançant la realització dels corresponents contractes basats.

Els proveïdors homologats:

  • Opentrends Solucions i Sistemes
  • GFI Informática
  • Indra
  • Everis
  • Telefónica

Qui pot participar?

Aquest acord marc està obert a la participació les universitats de l’Estat, centres de recerca que formin part de la institució I-CERCA, parcs científics, centres universitaris de l’Estat, centres universitaris d’ensenyament superior de l’Associació de Centres Adscrits a les Universitats Públiques (ACAUP) i centres dependents dels consorciats del CSUC, i els centres adherits a l’Anella Científica.

Si esteu interessats en adherir-vos a aquest acord marc o voleu més informació podeu contactar amb infoTIC@csuc.cat.

Comparteix