COVID-19 Open Research Dataset, un web amb més de 29.000 documents i dades de recerca

COVID-19 Open Research Dataset, un web amb més de 29.000 documents i dades de recerca

El Blog Universo Abierto, de la biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, es fa ressò del COVID-19 Open Research Dataset, un recurs gratuït amb més de 44.000 articles científics, dels quals més de 29.000 són d’accés obert, sobre la COVID-19 i la família de virus coronavirus per a ús de la comunitat científica internacional.

Aquest recurs ha estat liderat per l’Allen Institute for AI i el corpus s’actualitzarà setmanalment a mesura que es facin noves investigacions en publicacions revisades per parell dipositades en serveis, com ara bioRxiv, medRxiv, entre d’altres.

Trobareu més informació a la notícia publicada a Universo Abierto.

Comparteix