Declaració a favor del coneixement obert i sostenible

Declaració a favor del coneixement obert i sostenible

La lluita contra la pandèmia de la COVID-19 ha posat en evidència la importància de compartir el coneixement científic de manera immediata i oberta entre la comunitat investigadora.

Amb aquest afany, el CSUC, juntament amb altres consorcis, grups de compra, associacions i institucions, han signat una declaració a favor del coneixement obert i sostenible. L’objectiu és fer palesa la necessitat d’obrir els resultats de la investigació per a millorar i accelerar la ciència, i així contribuir a trobar solucions per als grans reptes socials d’avui en dia com, per exemple, la lluita contra la COVID-19.

Els signataris manifesten en aquest document que el coneixement mundial és patrimoni de la humanitat. D’aquí que hagi de ser d’accés obert i immediat per a qualsevol persona. També deixen clar que “obert” no vol dir “gratis”, i que les institucions consideren que la quantitat pagada actualment per les subscripcions ja hauria de ser suficient per a mantenir el sistema al mateix temps que es posa en obert.

La declaració sencera està disponible en catalàcastellà i en anglès.

Comparteix