La promoció de l'accés obert durant l'any 2019

La promoció de l’accés obert durant l’any 2019

A nivell internacional, el moviment de l’accés obert (AO) està ple d’iniciatives, però cap d’elles acaba de consolidar-se com la majoritària. Si el 2018 les cancel·lacions de subscripcions van ser el tema més rellevant, el 2019 potser ho han estat els anomenats acords transformatius. Són acords amb editorials en què els diners que fins ara es pagaven per subscriure revistes (és a dir, per poder-les llegir) passen a usar-se per publicar en obert. Una de les tasques del CSUC ha estat fer un seguiment de les novetats i tendències que es produeixen en l’AO a nivell mundial.

Per tal d’afavorir l’AO, s’ha aprovat el document “Mesures de promoció de l’Accés Obert per al 2019”, on s’analitza la situació del moviment d’AO, es resumeixen les principals tendències a escala internacional i, com a concreció per a les universitats membres del CSUC, es mostren unes recomanacions que, resumidament, són:

  • No signar algun dels acords si es constata una demanda d’increment anual de preu molt per sobre de les acceptades.
  • Seleccionar alguna editorial per negociar acords de subscripció que posi en obert el nombre més alt possible d’articles.
  • Que es faci obligatori el dipòsit de tots els articles científics publicats per la comunitat acadèmica en els repositoris institucionals de les universitats (amb possibilitat d’embargaments i documents en tancat).
  • Fer públics, de forma agregada, els costos de les subscripcions consorciades a revistes com a mesura de transparència.

Com a concreció de l’anterior, i en previsió a una hipotètica cancel·lació d’algun acord, s’han debatut i acordat un seguit de mesures per pal·liar els efectes d’un possible tancament de l’accés de manera similar a com ho han fet les universitats d’Alemanya, Països Baixos o la de Califòrnia.

La Comissió Executiva del CSUC va aprovar el 2018 crear mecanismes per comptabilitzar el que es paga per publicar en obert. Això ha permès recollir dades de totes les universitats (encara que algunes van presentar només estimacions de despesa). Aquestes dades mostren que la despesa per publicar en obert el 2018 ha estat d’1.750.825 €. Aquesta quantitat se suma a la que es destina a subscriure revistes i representa un sobrecost del 20% respecte al total pagat en subscripcions de revistes.

S’ha continuat treballant per coordinar les accions pro AO tant en l’àmbit espanyol com internacional. S’han anant celebrant reunions amb els consorcis espanyols (BUCLE, Madroño, CBUG, CBUA i CSUC), els grups de compra (G-9 i UNIRIS) i el CSIC, on s’han tractat les principals iniciatives d’accés obert. El mateix s’ha fet a nivell europeu, amb les reunions del Southern European Libraries Link (SELL), que agrupa consorcis de Portugal, Espanya, França, Itàlia, Grècia, Turquia i Israel.

Comparteix