La gestió de dades de recerca el 2019

La gestió de dades de recerca el 2019

El 2019 ha estat el quart any de funcionament del servei de suport a la gestió de dades de recerca, que s’orienta a donar resposta als dos requisits que demana la Comissió Europea (CE): elaborar plans de gestió de dades (Data Management Plans, DMP) i publicar en obert les dades de recerca seguint els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).

Després d’avaluar els resultats d’aquests anys, la comissió funcional de Ciència Oberta formada pels vicerectors de Recerca ha observat una distància gran entre l’oferta de serveis i la seva demanda. Això probablement ha estat conseqüència de la novetat del tema i a que encara no és obligatòria la publicació de les dades, però, sobretot, per no disposar de la infraestructura que la CE demana.

Per aquest motiu, s’ha encarregat un informe que determini els requeriments funcionals raonables que ha de tenir un repositori de dades per complir amb els requisits FAIR i segueixi amb les directrius establertes per l’European Open Science Cloud (EOSC).

En resposta a aquesta petició s’ha elaborat l’informe “FAIR x FAIR. Requeriments factibles, assolibles i implementables per a un repositori de dades FAIR”, on s’analitzen casos d’altres països, s’estudien informes tècnics, s’entrevisten a 32 experts, es determinen 25 requeriments funcionals i es proposen unes recomanacions finals. Addicionalment, també s’ha elaborat el pla de treball i la memòria econòmica per crear el repositori de dades.

D’altra banda, s’han revisat i actualitzat les “Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca” i s’ha publicat la tercera edició del document “Plans de Gestió de Dades: Versió 3, Juny 2019”, una guia que es pot consultar en català i en anglès, i que té per objectiu servir de recolzament als investigadors a l’hora de crear els seus plans seguint els principis FAIR. A més, i com a valor afegit, la guia inclou una selecció d’exemples de DMP reals.

Aquesta guia es troba implementada a l’eina “Research Data Management Plan – Pla de Gestió de Dades de Recerca” que ha canviat la seva denominació per “eiNa DMP”, amb l’objectiu d’identificar-la millor. Durant el 2019, l’eiNa DMP ha tingut 306 usuaris que han elaborat 51 nous plans de gestió de dades.

També s’han celebrat al CSUC dos cursos per al personal de suport a la gestió de dades de recerca d’universitats i centres CERCA, un sobre “Definir i implantar estratègies i serveis institucionals per a la gestió de dades de recerca”, amb Eloy Rodrigues (Universidade do Minho), i un altre sobre “Gestió de dades en la pràctica científica: el rol dels Data Stewards”, amb Heather Andrews (Technische Universiteit Delft).

D’altra banda, la Universitat de Barcelona ha aprovat una política de dades basada en el “Model de política de gestió de dades de recerca per a una universitat”, elaborada pel Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC.

Finalment, s’han dut a terme diferents activitats relacionades amb la difusió i el servei ha publicat un article a l’Anuario ThinkEPI i s’ha presentat a les “Jornadas Técnicas de RedIris“, a Sevilla, a “Open Data Strategy” i a les “III Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya“, a Barcelona.

Comparteix