La UJI afegeix la seva tesi 900 al repositori TDX

La UJI afegeix la seva tesi 900 al repositori TDX

La Universitat Jaume I (UJI) ha incorporat la seva tesi 900 al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

Es tracta de la tesi de Jaume Albiol Chiva, Analysis of Antitumoral and Antibiotic Drugs in Biological Fluids, Food and Pharmaceuticals through Micellar Liquid Chromatography que ha estat codirigida per Josep Esteve Romero i Juan Peris Vicente i presentada al Departament de Química Física i Analítica de la UJI.

La tesi exposa i desenvolupa l’anàlisi mitjançant Cromatografia Líquida Micel·lar (MLC) de diferents mètodes per a la determinació de compostos d’interès mèdic i farmacèutic, en fluids biològics (plasma i orina), compostos farmacèutics i aliments. Tots els procediments desenvolupats per a la realització de l’estudi han estat validats seguint guies de validació de processos analítics establertes per organismes oficiales (EMA, FDA, ICH, EC) depenent del tipus de mostra i matriu analitzada per a cada compost, amb l’objectiu de garantir la fiabilitat i qualitat dels resultats.

Un dels avantatges de l’MLC és que permet la injecció directa de mostres fisiològiques i d’aliments, fet que redueix considerablement l’etapa del seu tractament previ, així com la pèrdua d’analits. Un altre benefici és que les fases mòbils micel·lars utilitzen una menor quantitat de dissolvent orgànic que les que s’usen en la Cromatografia Líquida d’Alta Resolució (HPLC) convencional, fet que redueix les despeses d’anàlisi i afavoreix la consecució d’objectius marcats per la Unió Europea referents a la green chemistry.

Comparteix