Els repositoris TDX, RECERCAT i MDX durant el 2019

Els repositoris TDX, RECERCAT i MDX durant el 2019

Al 2019, el nombre total de tesis dipositades al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) ha estat de 30.571, corresponents a 15 universitats participants, les quals van rebre més de 27 milions de consultes.

Com a millores al repositori, destaca la possibilitat de relacionar la tesi doctoral amb les dades de recerca que s’han usat per elaborar-la. Per fer-ho possible, s’ha incorporat a TDX una modificació al formulari d’entrada de metadades de les tesis, afegint un parell de camps per referenciar-hi els conjunts relacionats.

D’altra banda, s’ha signat amb la Biblioteca de Catalunya el primer conveni de l’Estat espanyol de preservació digital distribuïda. L’acord permet dibuixar un escenari més sostenible per a la recollida i preservació d’uns recursos digitals, com són les tesis doctorals digitals, que són creixents i pràcticament inabastables sense crear un context de cooperació. Cal destacar també que s’ha donat de baixa el servei de la cerca global que permetia consultar totes les tesis disponibles en accés obert a Espanya. Aquesta decisió es va prendre després que la Universidad de Cantabria, l’última de les universitats espanyoles que participava a TDX, decidís cancel·lar la seva participació al repositori.

El Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) a la fi de 2019 recollia 165.779 documents de recerca (un 20% més que l’any anterior) organitzats en 946 col·leccions de 28 institucions participants. Es destaquen com actuacions importants, la incorporació de les dues noves institucions participants: la Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

MDX, el repositori cooperatiu de materials docents en xarxa, va finalitzar el 2019 amb un total de 6.581 documents resultants de l’activitat docent de les 10 universitats que hi participen i que estan inclosos en 74 col·leccions. El 2019 la UPC ha començat a afegir els seus materials docents a MDX procedents de l’UPC OpenCourseWare.

Comparteix