Els repositoris RACO i MDC, el 2019

Els repositoris RACO i MDC, el 2019

Durant l’any 2019 s’han incorporat al repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) sis revistes noves, assolint així la xifra de 506 títols de revistes consultables, de 96 institucions editores diferents, amb un total de 227.134 articles, el 90% d’aquests disponibles a text complet. A més, una nova revista ha començat a usar el servei del RACO professional, de manera que són vuit els títols que usen RACO com a plataforma per gestionar l’edició íntegra de la revista.

Sis noves revistes incorporades a RACO.

Sis noves revistes incorporades a RACO.

 

Com a actuacions a destacar de l’any, s’ha posat en producció una nova versió de RACO, la 3.1.1.4 del seu programari base, l’Open Journal Systems (OJS), desenvolupat pel Public Knowledge Project (PKP). Les principals millores d’aquest canvi de versió han estat sobretot en la gestió avançada de les revistes (RACO professional) i quant a disseny i configuració també ha comportat canvis positius per a totes les revistes (gestió dels DOI, possibilitat d’assignar ORCID per als autors, incorporació d’altmètriques i núvols de paraules clau dels articles, etc.)

Per últim, destacar que s’ha procedit a la indexació dels articles de RACO amb DOI a Unpaywall, eina que cerca automàticament, a través del DOI, versions en accés obert d’articles científics.

16 col·leccions noves a l'MDC.

16 col·leccions noves a l’MDC.

Pel que fa a la Memòria Digital de Catalunya (MDC), ha acabat l’any amb 36 institucions participants i 154 col·leccions (15 més que el 2018) que proporcionen accés a més de 2 milions d’imatges/documents. Cal destacar que la col·lecció ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) de la Biblioteca de Catalunya, l’1 de març va canviar de plataforma, usant a partir d’ara DIGIBIS, amb l’objectiu de millorar l’experiència i obtenció de resultats dels usuaris. Aquest fet ha provocat que el contingut de l’MDC hagi patit un decrement del 38%.

D’altra banda, la Biblioteca de Catalunya ha afegit al projecte “Transcriu-me!”, la seva col·lecció de “Cartes rebudes per Joan Maragall”, amb la finalitat que la contribució ciutadana permeti convertir el que actualment és només una imatge, en text cercable i recuperable.

Comparteix