Com estan reaccionant les biblioteques de les universitats membres i participatives del CSUC davant la COVID-19?

Com estan reaccionant les biblioteques de les universitats membres i participatives del CSUC davant la COVID-19?

El personal de les biblioteques de les universitats membres i participatives del CSUC treballa des de casa i accedeix a la xarxa de la universitat via VPN (Virtual Private Network / Xarxa Privada Virtual) a més de via web als portals, repositoris, intranet i altres eines de gestió.

El personal es comunica entre ells via WhatsApp, Telegram, Hangout o altres plataformes de missatgeria instantània, com ara Slack o Teams.

L’atenció als usuaris, es manté per telèfon (moltes de les extensions telefòniques de les biblioteques s’han derivat al domicili o mòbil), missatgeria instantània, correu electrònic i/o s’han creat formularis web perquè els usuaris contactin.

Es mantenen els serveis que es poden prestar de forma no presencial, tot i que el préstec interbibliotecari de documents originals entre les biblioteques de les universitats membres i participatives del CSUC no està operatiu.

Els terminis de retorn de préstecs i renovacions s’han ampliat automàticament fins a les dates en què es preveu que la crisi de la COVID-19 s’hagi superat i en el cas d’oferir el servei de préstec de portàtils o altres dispositius, com per exemple tauletes, aquests s’han cedit en préstec a llarg termini al personal, docents i estudiants si aquests no disposen d’ells.

S’han elaborat plans específics de comunicació per difondre els recursos electrònics disponibles. Especialment i de forma molt intensiva per mitjà de xarxes socials i llistes de distribució d’estudiants, docents i investigadors de cada universitat. En altres casos s’ha intensificat la formació virtual en l’ús de recursos digitals elaborant vídeos amb petites píndoles informatives.

La majoria de biblioteques universitàries han elaborat pàgines web, blogs o petits portals que recopilen enllaços directes a continguts, tutorials i serveis amb noms com ara “Serveis disponibles durant el tancament de la biblioteca”.

Part del personal es dedica a tasques relacionades amb mètriques, portals de recerca, repositoris institucionals, dipòsit de materials docents i donant suport a l’activitat de recerca de programes com l’Horizon 2020.

Òbviament, les activitats culturals presencials estan ajornades, però en algunes biblioteques segueixen actius els clubs de lectura en línia i les exposicions virtuals.

Llistat amb les diferents accions que està realitzant cada biblioteca de les diferents universitats del CSUC:

Universitat de Barcelona (UB)Serveis i recursos que ofereix el CRAI durant la COVID-19 i directori de xarxes socials

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): Web de la biblioteca i directori de xarxes socials

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)Biblioteques durant la crisi COVID-19 i directori de xarxes socials

Universitat Pompeu Fabra (UPF)Serveis de Biblioteca i Informàtica UPF durant la crisi sanitària de la COVID-19 i directori de xarxes socials

Universitat de Lleida (UdL)Biblioteca des de casa i directori de xarxes socials

Universitat de Girona (UdG)La Biblioteca a distància i directori de xarxes socials

Universitat Rovira i Virgili (URV)Continuïtat dels serveis i del suport del CRAI URV i directori de xarxes socials

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC): Recursos i serveis virtuals i directori de xarxes socials

Universitat Oberta de Catalunya (UOC): Web de la biblioteca i directori de xarxes socials

Universitat Ramon Llull (URL)El Servei de Biblioteques durant la crisi sanitària de la COVID-19 i directori de xarxes socials

Universitat de les Illes Balears (UIB)Web de la biblioteca i directori de xarxes socials

Universitat Jaume I (UJI)La Biblioteca continua facilitant suport online i directori de xarxes socials

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)La biblioteca des de casa: Serveis i recursos disponibles i directori de xarxes socials

Biblioteca de Catalunya (BC): La BC a casasituació dels serveis i contacte

Comparteix