Servei d'Arxiu de Ciència - Un recurs de la Biblioteca Digital de Catalunya

Servei d’Arxiu de Ciència – Un recurs de la Biblioteca Digital de Catalunya

Tens interès per la ciència, la tecnologia i la medicina dins dels territoris de parla catalana?

L’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat Autònoma de Barcelona gestionen el recurs Servei d’Arxiu de Ciència que té com a objectiu primordial contribuir a la conservació i difusió del patrimoni documental de la ciència i la tecnologia contemporànies a les terres de llengua catalana.

Aquesta base de dades inclou un índex d’institucions on es mencionen les entitats i arxius que conserven fons de científics i, també, un índex de fons que conté els noms dels científics o institucions científiques dels quals es coneix l’existència d’un fons documental històric.

Si vols consultar el patrimoni documental de la ciència, la tecnologia i la medicina a Catalunya i les terres de parla catalana, consulta el Servei d’Arxiu de Ciència!

Comparteix