El CSUC participa al meetup de NetBCN sobre l'impacte de la COVID-19 a internet

El CSUC participa al meetup de NetBCN sobre l’impacte de la COVID-19 a internet

El 15 d’abril, ha tingut lloc un panell virtual sobre la crisi sanitària de la COVID-19 i el seu impacte a internet, organitzat per NetBCN a la plataforma Meetup.

El debat, que ha comptat amb 41 participants, ha tingut per objectiu mostrar com el canvi d’hàbits a causa de la situació provocada pel coronavirus (COVID-19) està afectant a diferents actors d’internet, prestant especial atenció a la situació a Catalunya.

S’ha parlat sobre els reptes més importants als quals s’estan enfrontat els diferents àmbits tecnològics, sobretot pel que fa a la capacitat de la xarxa, durant aquest període de confinament i sobre els resultats i l’experiència obtinguda.

Comparteix