Disponible un nou certificat digital, el CPIXSAC

Disponible un nou certificat digital, el CPIXSAC

El Servei de Certificació Digital del CSUC compta amb un nou certificat. Es tracta del Certificat Personal d’Identificació, Xifrat i Signatura Avançada amb Càrrec, opcional, conegut tècnicament com a CPIXSAC.

CPIXSAC és un certificat reconegut que identifica, a més de la persona que el posseeix, a la seva organització subscriptora. Està destinat als treballadors públics del sector públic català. Aquest certificat és una eina de xifratge, autenticació i que genera signatura avançada, donat que es lliura en programari, sense dispositiu segur de creació de signatura. Per tant, es pot instal·lar en diferents suports: ordinadors, telèfons mòbils, tauletes tàctils, etc.

Què és el certificat digital?

El certificat digital és un document electrònic que permet al seu usuari identificar-se i actuar amb plena validesa legal en entorns digitals. Amb un certificat digital es garanteix la identitat de la persona a internet. Per això, el certificat digital és útil per: signar digitalment, garantir que el document és l’original, que no ha estat modificat i que l’envia la persona que el signa.

A més, l’us del certificat digital assegura la comunicació entre dues persones, ja que permet codificar-la, és a dir, la informació enviada nomes pot ser desxifrada pel veritable destinatari. Garanteix també l’autenticitat del receptor i permet identificar una persona en accessos restringits de forma més segura que amb els sistemes d’autenticació amb nom d’usuari i contrasenya.

Quins tipus de certificats digitals hi han?

Existeixen els certificats personals, que permeten identificar a una persona a la xarxa; els certificats d’entitat, que identifiquen un ens o entitat jurídica digitalment, i els certificats de dispositiu, que garanteixen la validesa i autenticitat de servidors web, aplicacions, programari… Cada certificat té un cost determinat i un període de validesa que sol anar entre els 2 i els 4 anys.

Com es poden demanar certificats?

El CSUC ofereix el seu Servei de Certificació Digital per poder sol·licitar certificats digitals, ja que gestiona l’Entitat de Certificació per a Universitats i Recerca (EC-UR), vinculada a la jerarquia d’entitats de certificació de les entitats públiques de Catalunya i ges­tionada per CATCert, del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consroci AOC).

Així, si pertanys a una de les institucions adherides a l’Anella Científica o vinculades amb aquestes, pots demanar certificats digitals a través del Servei de Certificació Digital del CSUC. Un cop demanats els certificats es reben en uns 16 dies laborables. En cas d’urgència es poden demanar, amb un cost addicional, per rebre’ls en 4 dies laborables.

 

 

 

Comparteix