Noves directrius d'H2020 per a l'accés obert a la recerca relacionada amb la COVID-19

Noves directrius d’H2020 per a l’accés obert a la recerca relacionada amb la COVID-19

La Comissió Europea (CE) insta a qualsevol investigador finançat pel seu programa Horitzó 2020 que proporcioni accés obert immediat a les publicacions, dades i qualsevol altre resultat possible que permeti avançar en la recerca sobre la COVID-19. No només aquells que aborden de forma directa la crisi provocada per aquest corononavirus, sinó a tots el projectes d’infraestructures de recerca que desenvolupen i/o proporcionen serveis d’accés a eines i recursos de recerca rellevants, per lliurar accés personalitzat i prioritari.

Les directrius es basen en els compromisos assumits per la CE, com a signatària de l’Statement on Data Sharing in Public Health Emergency.

Per a les publicacions es destaca la disposició d’immediat de totes les que siguin rellevants per a la COVID-19, mitjançant el dipòsit d’una còpia de la versió publicada o final, revisada per parells, en un repositori, com a molt en el moment de publicació, sota una llicència Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) o equivalent. Així com fer que els resultats de recerca estiguin disponibles a través de servidors de preprints abans de la publicació a la revista, o mitjançant plataformes que fan que les publicacions siguin accessibles abans de la revisió per parells.

Quant a les dades de recerca, fer que estiguin en accés obert de forma immediata, seguint els principis FAIR i amb una llicència Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0) o una Creative Commons Public Domain Dedication (CC0 1.0) o equivalents. Així com, elaborar un pla de gestió de dades (DMP) i proporcionar-lo amb la proposta, o com a màxim, abans de la signatura de la subvenció.

Podeu conèixer la resta de directrius en la guia publicada per la CE.

Comparteix