El CSUC compra l’electricitat que consumirà el 2022 i aconsegueix un estalvi de 4,5 M€

El CSUC compra l’electricitat que consumirà el 2022 i aconsegueix un estalvi de 4,5 M€

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) acaba de tancar la compra de 406 GWh d’electricitat al mercat de futurs per un import de 38 milions d’euros, a consumir el 2022. El preu (OMIP) acordat ha estat de 42,24 €/MWh.

Tenint en compte l’estructura de consums del grup, aquest preu implicarà un cost mitjà de l’energia de 53,57 €/MWh; aquest mateix cost ha estat de 57,53, 70,43 i 64,92 €/MWh en els anys 2017, 2018 i 2019, respectivament. A aquests costos de l’energia cal sumar en tots els casos la part regulada (peatges ─o ATR─ i impostos). L’estalvi en relació al cost de 2019 és de 4,5 M€.

L’actual situació del mercat de l’energia, molt condicionada per la caiguda de la demanda, ha portat a una situació de preus amb pocs precedents que el grup de treball, després d’una anàlisi de totes les variables (demanda d’energia, preu dels drets d’emissions de CO2, clima, petroli, gas, etc.), ha considerat que feia aconsellable tancar el preu per a 2022 (però no per a 2021).

Les decisions de compra per part del CSUC es prenen de manera consensuada entre els partícips del grup de compra. L’actual situació de confinament no ha estat obstacle perquè el grup de treball hagi seguit l’evolució dels preus de futurs, hagi analitzat la situació, s’hagi coordinat, hagi construït el consens necessari per tancar la compra i l’hagi formalitzat.

El grup de compra d’energia del CSUC va iniciar el seu curs l’any 2013 comprant electricitat per a algunes universitats catalanes; actualment engloba universitats catalanes i no catalanes, centres de recerca, l’Institut Català de la Salut i parcs tecnològics, i és un dels grups de compra d’energia més grans d’Espanya.

Comparteix