Les xifres del GEPA el 2019

Les xifres del GEPA el 2019

El 2019 l’ocupació del magatzem cooperatiu GEPA ha passat dels 14,5 quilòmetres de prestatgeries, el que significa gairebé el 65% de la capacitat total màxima prevista de l’equipament.

Els fons emmagatzemats en règim cooperatiu són la gran majoria, el 84% amb 12.200 metres, mentre que la resta es divideix entre els fons guardats en règim d’ús propi, amb més de 1.100 metres, i una part de documentació temporal.

El subministrament de documents originals ha tingut un petit augment, arribant a les 316 peticions, mentre que les còpies electròniques han pujat de 226 a 244 peticions. Si hi afegim els serveis de consulta a sala, el total de subministraments del GEPA ha arribat als 570, amb un augment del 5% respecte al 2018. El subministrament d’originals ha suposat el 55% i les còpies electròniques el 43% dels serveis prestats. El petit percentatge restant correspon a les consultes a sala.

Comparteix