El Repositori Digital del TecnoCampus s'obre al públic

El Repositori Digital del TecnoCampus s’obre al públic

El passat 23 d’abril i coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la Biblioteca-CRAI del TecnoCampus ha fet públic el Repositori Digital del TecnoCampus. Aquest repositori recull, preserva i difon els actius digitals resultants de l’activitat acadèmica, investigadora i institucional del TecnoCampus.

D’aquesta manera, el repositori té la voluntat de promoure l’accés lliure, permanent i gratuït als recursos de la pròpia institució. A més, pretén ser una finestra oberta a la producció científica del TecnoCampus, augmentant així l’impacte de la recerca produïda i donant més visibilitat als seus investigadors, sense deixar de banda la preservació de tota aquesta producció com a memòria intel·lectual de la institució.

Actualment la col·lecció consta de 3 grans grups: “Continguts Institucionals”, “Docència” i “Treballs d’estudiants”, amb previsió d’augmentar-la properament segons les necessitats dels diferents departaments del TecnoCampus, i més enfocat a la investigació que s’hi porta a terme. La Biblioteca-CRAI s’ocuparà de fer-lo créixer en cooperació amb la resta de departaments del TecnoCampus.

Des del CSUC s’ha dut a terme la implementació i desenvolupament tècnic del repositori a través del servei de Repositori de Prestacions Bàsiques (RPB). Actualment ja són tres les institucions que usen aquest servei: l’IRTA, la UIC i, ara també, el TecnoCampus.

Comparteix