El Portal de la Recerca de Catalunya millora les seves funcionalitats

El Portal de la Recerca de Catalunya millora les seves funcionalitats

Darrerament s’han implementat diverses millores al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC).

Així, s’ha actualitzat l’indicador de publicacions en accés obert entre el 2012 i el 2019, que ara és del 23,67%. Tot i que només ha pujat 1,67 punts percentuals respecte a la darrera actualització de l’indicador (setembre 2019), cal destacar que s’han incrementat en 4.212 els documents disponibles en accés obert.

D’altra banda, des del menú superior, ja es pot accedir al nou apartat d’Estadístiques, que recull tant les que ja s’estaven oferint (les d’investigadors i producció científica), com d’altres de noves: la monitorització del grau d’assoliment d’accés obert en general i per institució, l’evolució del contingut del PRC des de la seva posada en marxa i altres estadístiques d’Universitats i Recerca.

A més, s’ha afegit la informació i el logotip de “PRC quality” a la pàgina de Col·laboracions per donar a conèixer el mòdul dissenyat per dur a terme les actuacions de qualitat, que es basa en l’ús d’eines SPARK Machine Learning, màquines HPC i big data.

Comparteix