El CSUC ofereix la votació electrònica per a les reunions dels òrgans col·legiats

El CSUC ofereix la votació electrònica per a les reunions dels òrgans col·legiats

Des del 2010, el CSUC presta serveis de votació electrònica a les universitats catalanes a través de la seva plataforma d’e-Vot. Aquesta plataforma permet la realització de processos electorals i consultes de forma electrònica i contempla la gestió integra del cicle de votació (data i termini de l’elecció, cens, Mesa electoral, recompte, resultats, estadístiques…).

D’altra banda, el CSUC disposa d’una altra plataforma per a la gestió de les reunions dels òrgans col·legiats. Es tracta del Gestor d’Òrgans Col·legiats, dissenyat per a convocar i gestionar les reunions dels òrgans col·legiats, agilitzant-te l’organització des de la seva convocatòria fins al tancament de l’acta.

La situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19 ha accelerat el procés de transformació digital de les organitzacions. El CSUC, per facilitar aquest procés de transformació, posa a disposició de les institucions del sistema acadèmic i de recerca català la possibilitat de realitzar votacions electròniques en les reunions dels òrgans col·legiats a través de la plataforma d’e-Vot.

La llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic contempla la possibilitat de la realització de les reunions dels òrgans col·legiats a través de mecanismes telemàtics i, per això, el servei del CSUC afavoreix el desenvolupament de votacions electròniques amb totes les garanties i amb els nivells més alts de seguretat.

Per tant, aquelles institucions (centres de recerca que formin part de la institució I-CERCA, parcs científics, centres universitaris d’ensenyament superior de l’Associació de Centres Adscrits a les Universitats Públiques (ACAUP), centres dependents dels consorciats del CSUC i centres adherits a l’Anella Científica) que estiguin interessats en la possibilitat de realitzar votacions electròniques així com efectuar reunions dels seus òrgans col·legiats de forma telemàtica o simplement vulguin conèixer amb més detall aquestes plataformes i les condicions del servei, poden posar-se en contacte amb el cap d’Administració Electrònica del CSUC (albert.portugal@csuc.cat).

Comparteix