Universitats catalanes acorden l’ús de l’identificador ORCID per als seus investigadors

Universitats catalanes acorden l’ús de l’identificador ORCID per als seus investigadors

La Universitat de Barcelona, l’Autònoma de Barcelona, la Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra, la de Girona, la Rovira i Virgili, la de Lleida, l’Oberta de Catalunya, la Ramon Llull, la de Vic i la Internacional de Catalunya han acordat utilitzar el sistema únic i unívoc d’identificació ORCID per als autors de la producció de recerca que es genera en aquestes universitats.

La desambiguació dels noms dels autors suposa un repte per a la comunicació i la documentació científica. Una correcta identificació és important per millorar els processos de descobriment científic, facilitar la col·laboració entre la comunitat investigadora, millorar l’eficiència en el finançament de la recerca i garantir una interacció correcta entre els diversos sistemes de recuperació d’informació existents, com ara les bases de dades bibliogràfiques.

L’ús de l’identificador ORCID possibilita l’enllaç de les activitats de recerca d’un mateix autor referenciades a diferents sistemes d’informació. Aquesta funcionalitat/enllaç serà impres­cindible en la creació del futur Portal de la Recerca de Catalunya que permetrà la consulta agregada a la recerca produïda en les diferents universitats i capturada des de diferents sistemes.

El Portal de la Recerca de Catalunya

L’adhesió a ORCID per part de les universitats catalanes facilitarà la visualització de la producció dels investigadors en el Portal de la Recerca de Catalunya, una iniciativa de la Direcció General de Recerca, en la qual CBUC i CESCA treballen conjuntament amb les universitats participants. Aquest portal permetrà la consulta conjunta de la recerca generada en aquestes universitats.

El projecte i identificador ORCID

ORCID és un projecte obert, sense ànim de lucre i comunitari que ofereix un sistema per crear i mantenir un registre únic d’investigadors. Atorga un identificador únic de tipus alfanumèric a cada investigador. Es tractaria d’un identificador similar al Digital Object Identifier (DOI) que actualment es fa servir als articles i vol ser un sistema transparent, de manera que pugui interrelacionar-se amb altres sistemes actuals d’identificació dels autors.

ORCID, que es vol convertir en el registre únic mundial d’autors, vincula a la producció dels inves­tigadors facilitant-los l’accés a les bases de dades bibliogràfiques, identificant col·la­bo­radors i revisors. El registre ORCID es va crear l’octubre de 2012 i compta actualment amb més de 340.000 investigadors registrats amb un identificador únic i és acceptat per moltes or­ga­­nit­zacions i editorials científiques, com ara Nature, Elsevier, Thomson-Reuters, CrossRef, etc. Des del llançament d’ORCID fa un any, els investigadors espanyols són dels que més l’utilitzen, col·locant Espanya dins dels cinc primers països del rànquing d’ús.

La notícia al web de l’ORCID

Comparteix