L'estratègia catalana de ciència oberta

L’estratègia catalana de ciència oberta

L’Annex F del document final del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) mostra els objectius i mesures per a la implementació d’una estratègia catalana de ciència oberta.

D’acord amb les recomanacions de la Comissió Europea i els fulls de ruta implementats en alguns països del nostre entorn (com ara Irlanda, Holanda o França), l’estratègia catalana de ciència oberta s’hauria de vertebrar entorn dels eixos següents:

1- L’accés obert a les publicacions científiques

Fer que la producció científica del sistema català de recerca estigui en accés obert i accessible a tothom i contribuir a modificar el sistema actual, a fi que se centri en la manera contemporània de fer recerca, oberta i col·laborativa. Totes les publicacions del sistema català de recerca producte d’activitats finançades amb fons públics s’hauran de trobar en accés obert immediat des d’una plataforma de publicació, un repositori, una revista o un llibre.

2- Gestió de les dades de recerca: cap a les FAIR data (findable, accessible, interoperable and reusable)

Aconseguir que les dades de la recerca es publiquin de forma tan oberta com sigui possible i de manera FAIR, a fi de garantir-ne la preservació i la reutilització i desenvolupar bones pràctiques en la gestió de dades de recerca. Les dades generades en el sistema català de recerca hauran de ser trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables. A més, per defecte, hauran de ser accessibles de manera oberta i només se n’haurà de restringir l’accés en casos necessaris.

3- Infraestructures per a la ciència oberta

Millorar les infraestructures existents (com ara el CSUC) i crear-ne de noves a fi d’integrar els recursos del sistema de recerca de Catalunya en l’ecosistema europeu de l’EOSC (European Open Science Cloud).

4- Capacitats i competències

Garantir que qualsevol persona del sistema català de recerca estigui capacitada en els principis de la ciència oberta.

5- Incentius i recompenses

Tenir un sistema d’incentius i recompenses basat no tan sols en la publicació de resultats, sinó també en les activitats que es duguin a terme al llarg del cicle de la recerca i que estiguin destinades a promoure els principis de la ciència oberta.

6- Coneixement obert i societat

Fomentar la participació de la societat en la recerca i la innovació des de l’inici dels processos d’R+D+I, per harmonitzar els seus resultats amb els valors de la societat. Capacitar la societat perquè pugui participar de manera activa, competent i responsable en les activitats de recerca i innovació.

Per a més informació podeu llegir l‘Annex F. Implementació d’una estratègia catalana de ciència oberta. Objectius i mesures.

Comparteix