AQU Catalunya s’ha adherit a la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)

AQU Catalunya s’ha adherit a la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)

El passat 20 d’abril ja vam informar que AQU Catalunya ja és una de les 1.940 organitzacions que s’han adherit a la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Al respecte, l’Agència ha fet una nota on comenta que els processos d’avaluació del professorat d’AQU Catalunya, fonamentats en el peer review de les aportacions, s’alineen amb la visió recollida a la DORA i al Leiden Manifesto for Research Metrics, concretament en dos punts:

  • La prevalença de la qualitat per sobre de la quantitat.
  • La realització col·legiada de les avaluacions per part d’experts.

El president de l’Agència, el Dr. Josep Joan Moreso, celebra la notícia i creu que “AQU Catalunya i la CAR treballen per a la millora contínua dels criteris i el procediment d’avaluació per tal d’adaptar-los a la realitat canviant del sistema, i agraeixen totes les reflexions i suggeriments adreçats a la millora esmentada, com els que proposen la declaració DORA i el Leiden Manifesto”.

El president de la CAR d’AQU Catalunya, el Dr. Lluís Torner, opina que “les recomanacions de la declaració DORA inspiren les tasques de les comissions que atorguen les acreditacions de suficiència investigadora que la CAR té encomanades, per la qual cosa ens plau molt haver-nos-hi adherit oficialment. Volem destacar que són recomanacions especialment rellevants per a les comissions de selecció i promoció de personal que realitzen les universitats, així com per a les agències que atorguen beques o contractes a investigadors”.

Font: AQU Catalunya

Comparteix