Publicat l'informe anual de la MetaArchive Cooperative amb qui TDX preserva les tesis digitals

Publicat l’informe anual de la MetaArchive Cooperative amb qui TDX preserva les tesis digitals

El CSUC pertany a la MetaArchive Cooperative, una xarxa de preservació digital distribuïda que garanteix que les col·leccions i les dades digitals d’avui es conservaran i estaran a disposició dels estudiosos, investigadors i ciutadans de demà.

Així, i des de l’any 2011, el CSUC participa a MetaArchive a través del repositori de Tesis Doctorals amb Xarxa (TDX) preservant 1,4 TB d’informació referent a tesis doctorals.

MetaArchive és una cooperativa que configura una xarxa privada on cada participant redunda el seu patrimoni digital a una desena de memòries cau dels altres membres actius de la cooperativa, assignats arbitràriament i per criteris de llunyania geogràfica. Aquest mecanisme es recolza en el programari LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe), que assegura la integritat del contingut digital sota comunicacions xifrades.

Aquesta cooperativa garanteix un seguit de facilitats centralitzades a més de l’arbitratge, com són la gestió de la salut dels nodes, el control de disseminació dels continguts i la recuperació de dades davant possibles catàstrofes; però destaca especialment el fet que facilita la ingesta de les col·leccions alienes mitjançant una base de dades central, replicada automàticament a cada node, amb els títols disponibles a recol·lectar.

MetaArchive és una iniciativa de l’Educopia Institute formada per un conjunt internacional de més de 80 institucions que aporten 300 col·leccions que ocupen un total de 16 TB d’informació.

Per a més informació podeu llegir el 2019 Annual Report de l’Educopia Institute.

Comparteix