1.300 tesis de la Universitat de Girona, a TDX!

1.300 tesis de la Universitat de Girona, a TDX!

La Universitat de Girona (UdG) ha incorporat la seva tesi núm. 1.300 al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX). Es tracta del treball doctoral de José Manuel Guerrero Garcia, de títol Micromechanical modelling of hybrid unidirectional composite materials under fibre tensile loading, dirigit per Joan Andreu Mayugo Majó i presentat al Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la UdG.

En aquesta tesi es desenvolupa un model micromecànic per predir el procés de ruptura a tracció de materials compostos unidireccionals híbrids i no híbrids sotmesos a càrregues longitudinals. Derivat d’això, s’investiga la influència que tenen els diferents paràmetres en el procés de ruptura de materials híbrids.

Els resultats demostren que el model captura qualitativament el procés de trencament en materials compostos. A més, afegir plasticitat a la matriu i efectes dinàmics en el model permet millorar les prediccions del model comparat amb els resultats experimentals.

També es demostra que la mida del material té una influència significativa en les propietats híbrides i que la dispersió de les fibres en el material híbrid té una gran importància en el trencament i el desenvolupament de dany. Per tant, aquesta tesi dona un pas endavant cap a la inclusió de compostos híbrids en el disseny comercial i la generació de materials més optimitzats.

Comparteix