L'IRB Barcelona s'incorpora A L’ACORD MARC D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC I AL DE LLOC DE TREBALL

L’IRB Barcelona s’incorpora A L’ACORD MARC D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC I AL DE LLOC DE TREBALL

L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) s’ha adherit a l’acord marc d’equipament informàtic i també al segon acord marc de lloc de treball.

L’acord marc d’equipament informàtic homologa els proveïdors per al subministrament d’equips informàtics d’usuari amb sistema operatiu Mac OS i iOS (Apple, Mac, iPad, iPhone) i la provisió dels serveis associats, així com també d’una sèrie d’equipament consistent en portàtils especials (ultralleugers, tàctils, convertibles) tauletes, equips de gaming, Mini PC i equips d’emmagatzematge de sobretaula (discs durs externs i servidors NAS).

D’altra banda, el segon acord marc de lloc de treball, en marxa des d’enguany, homologa els proveïdors d’equips de lloc de treball per al subministrament d’equipament informàtic a nivell usuari i la provisió de serveis associats. S’ofereixen tres models d’ordinador de sobretaula i tres models d’ordinador portàtil, en diferents configuracions i característiques, amb equipament addicional opcional. Els serveis associats són els de lliurament, posada en marxa, configuració, instal·lació de programari, migració de dades, manteniment de maquinari i retirada d’equipament antic.

Tots dos acords marc són complementaris i permeten al professorat, als investigadors i al personal de serveis de les universitats i institucions participants l’adquisició d’infraestructura TIC d’una forma flexible i amb un descompte en el preu, alhora que es redueixen els tràmits administratius en la compra d’aquest tipus d’equipament.

Amb l’IRB Barcelona ja són 14 les institucions participants a l’acord marc d’equipament informàtic i 24 les que participen en l’acord marc de lloc de treball.

Comparteix