La UJI afegeix la seva tesi núm. 1.000 a TDX

La UJI afegeix la seva tesi núm. 1.000 a TDX

La Universitat Jaume I (UJI) ja conté 1.000 tesis dipositades al repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

La tesi que ha fet les 1.000 ha estat escrita per Ana Delfina Martín Moreno i porta per títol Reducciones voluntarias de emisiones de CO2 en el ámbito local ante el cambio climático. El treball doctoral ha estat dirigit per Teófilo Sanfeliu Montolio i Ana Belén Vicente Fortea, i presentat al Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural de la UJI.

La tesi demostra i justifica que és possible que l’administració local sigui propulsora d’un comerç local de drets d’emissió. Les experiències dutes a terme en altres països, a l’igual com el desenvolupament d’una anàlisi quantitativa de les situacions existents, tant a nivell internacional com comunitari, indiquen que és necessària la implicació dels mateixos ens locals. I aplicar junts les línies estratègiques, l’àmbit públic i privat, per poder aconseguir com a fi últim les reduccions d’emissió de CO2.

És per això que cal que l’Estat dictamini una normativa en la reglamentació de l’operativitat d’un Mercat Local d’Emissions que, segur, oferirà rendibilitat econòmica avalada per a la consecució de la reducció d’emissions en l’àmbit local, alhora que es generen actuacions mediambientals a la ciutat. Tot això sota la supervisió de l’Estat que facultarà als municipis la possibilitat de reduir emissions i poder aconseguir una ciutat de carboni zero. Sens dubte, un repte important per a les ciutats i els ciutadans.

Comparteix