La UB es prepara per a l’entrada en vigor del Pla S per a l’accés obert

La UB es prepara per a l’entrada en vigor del Pla S per a l’accés obert

El passat dimecres 27 de maig la Universitat de Barcelona (UB) va organitzar un webinar per presentar als investigadors el Pla S. Aquesta activitat ja s’havia programat celebrar-la de manera presencial, però el tancament de la Universitat va transformar-ne el format. El webinar va despertar molt interès amb la inscripció de més de 500 persones interessades no només amb les implicacions del Pla S sinó també amb la introducció de canvis en la política d’accés obert de la institució.

Després d’unes paraules de benvinguda del vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca, el nomenat com a “open access champion” de la Coalició S, Johan Rooryck va prendre la paraula per explicar els reptes i les oportunitats del Pla S. Aquest pla es va presentar al setembre de 2018 com una iniciativa de poc més d’una desena de finançadors nacionals europeus per apostar de forma decidida cap a l’accés obert. Els finançadors es van agrupar amb el nom de Coalició S i van rebre el suport de la Comissió Europea i el Consell Europeu de Recerca (ERC). Des del setembre de 2018 s’han afegit altres finançadors, alguns no europeus i d’altres privats com Wellcome Trust o la Fundació Bill & Melinda Gates.

L’objectiu principal del Pla S era que a partir del gener de 2020 qualsevol publicació resultant de la investigació finançada per membres de la Coalició S fos d’accés obert immediat. Aquest objectiu s’ha mantingut tot i que la data d’inici s’ha postposat al gener de 2021. Rooryck va reiterar en la seva presentació que la coalició no es limita a apostar per la publicació en revistes d’accés obert sinó que contempla el dipòsit sense embargaments en repositoris o el suport als acords transformatius a adreçats a substituir el model de subscripció per un model de llegir i publicar en obert. Qualsevol d’aquestes opcions rebrà el suport dels finançadors sempre que els autors o llurs institucions mantinguin la titularitat dels drets d’explotació.

Tot i que no hi ha cap finançador estatal que s’hagi posicionat a favor del Pla S, els investigadors de la Universitat van ser informats que la Comissió Europea té previst adoptar-ne els principis en el nou programa marc de recerca, Horizon Europe, i per tant els requeriments d’accés obert encara seran més exigents pels proper projectes europeus.

Després de la presentació del professor Rooryck, es van explicar les accions dutes a terme a la UB per donar suport a l’accés obert, tant pel que fa a la publicació en el Dipòsit Digital com les ajudes per publicar en accés obert. A més es va presentar el nou indicador de mesura de l’accés obert que s’ha introduït per calcular els contractes de programa de recerca amb les facultats. Es mesurarà el percentatge d’articles de recerca disponibles al repositori institucional respecte el total per a cada facultat. Aquesta mesura influirà en el repartiment final dels contractes programes.

La sessió virtual fa finalitzar després de quasi tres hores amb la intervenció del rector destacant que l’accés obert és i serà una eina essencial per a la divulgació dels resultats de la recerca.

Tant la presentació del professor Rooryck com la de les accions de suport a l’accés obert de la UB es troben disponibles al Dipòsit Digital: “El Pla S d’open access: reptes i oportunitats“, i “El suport a l’accés obert a la Universitat de Barcelona“.

Font i més informació: UB

Comparteix