Propostes des de RACO per millorar la qualitat de les revistes

Propostes des de RACO per millorar la qualitat de les revistes

Des de la posada en funcionament del repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) el 2001, un dels seus objectius intrínsecs ha estat el de contribuir a millorar la qualitat i visibilitat de les revistes incloses. Amb aquesta finalitat, el Comitè Editorial de RACO va acordar fixar, de forma orientativa, els criteris mínims que ha de complir una revista científica.

Des de l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació (CBUC) del CSUC es va encarregar al Professor Amadeu Pons de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, especialista en la matèria, l’elaboració d’unes recomanacions.

Aquestes fan referència a la presentació de les revistes i dels seus articles per tal d’augmentar la seva qualitat formal i conseqüentment els mèrits per ser admeses en bases de dades bibliogràfiques i tenir així més visibilitat.

Comparteix