Memòria anual de les biblioteques de la UAB del 2019

Memòria anual de les biblioteques de la UAB del 2019

El Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) edita una memòria anual amb les seves activitats des de l’any 1987. Enguany, acaben de publicar la seva Memòria 2019, que presenta les principals fites que s’han dut a terme a les biblioteques de la UAB al llarg del 2019.

La directora del Servei de Biblioteques, Núria Casaldàliga, a la seva presentació destaca que una de les actuacions més importants del 2019 ha estat l’aprovació i posada en funcionament del Pla estratègic 2019-2022. Aquest té per lema “Un univers de possibilitats” i reflecteix la voluntat de les biblioteques d’ampliar horitzons i d’explorar oportunitats per tal d’oferir un millor servei a tota la comunitat universitària i, a la vegada, facilitar la transferència de coneixement a la societat.

Un dels altres punts que destaca la Núria Casaldàliga és la gestió de la qualitat, que des de fa anys es tradueix en l’enfocament a la millora continuada. D’acord amb aquesta política, l’Enquesta general de satisfacció d’usuaris de les biblioteques de la UAB ha donat bons resultats: la valoració global de les biblioteques se situa en un 8,1 i l’atenció i tracte del personal assoleixen un 8,5.

A més, les xifres més destacades de l’activitat de les biblioteques durant el 2019 han estat: 2.262 consultes ateses, 301 cursos realitzats i 166 persones treballant per als usuaris.

Trobareu més informació a Memòria 2019.

Comparteix