Les Biblioteques del CCUC: Biblioteca de la Universitat Abat Oliba CEU

Les Biblioteques del CCUC: Biblioteca de la Universitat Abat Oliba CEU

La Biblioteca de la Universitat Abat Oliba CEU va ser fundada l’any 1975 com a suport a la docència, a l’estudi i a la investigació del Centre Universitari Abat Oliba CEU (amb seu a l’Avinguda Pearson, 9 de Barcelona) que va crear la Fundación San Pablo CEU l’any 1973 mitjançant un conveni d’adscripció i col·laboració amb la Universitat de Barcelona.

El 1995 es va traslladar al Campus de Bellesguard. El juliol del 2003 el Centre Docent d’Ensenyament Superior Abat Oliba va ser reconegut com a universitat catalana i a partir d’aquest moment la institució passa a denominar-se Universitat Abat Oliba CEU.

Actualment la Biblioteca té un fons d’uns 34.000 documents especialitzats en dret, ciències polítiques, administració i direcció d’empreses, economia, educació, periodisme, psicologia i publicitat i relacions públiques.

El fons de la Biblioteca inclou diferents tipus de documents com ara: llibres i revistes impresos i electrònics, DVD, bases de dades, etc.

Horari i persona de contacte

L’horari de la Biblioteca és de dilluns a divendres de 8.00 a 21.00. En època d’exàmens s’amplia als caps de setmana, de 9.00 a 21.00 h.
Persona de contacte: Imma Espuga (iespuga@uao.es)
L’adreça: c/Bellesguard, 30. 08022 – Barcelona
Web: https://www.uaoceu.es/biblioteca
Telèfon: 93 254 0907

La Biblioteca de la Universitat Abat Oliba CEU està adherida al Servei de Préstec Interbibiotecari del CSUC. Podeu consultar-ne les dades de contacte.

Comparteix