Les Biblioteques del CCUC: Biblioteca del Museu Marítim de Barcelona

Les Biblioteques del CCUC: Biblioteca del Museu Marítim de Barcelona

La Biblioteca del Museu Marítim de Barcelona és una biblioteca de museu especialitzada en el mar. Juntament amb la resta de col·leccions del Museu vol ser instrument de conservació, promoció i difusió del coneixement a l’entorn de la història i la cultura marítima.

El seu fons és multidisciplinari ja que abraça totes les matèries relacionades amb el mar: lèxics marítims, història marítima i naval, comerç marítim, marina mercant i de guerra, ports, evolució històrica de tot tipus de vaixells, cartografia, pirateria, naufragis i salvament marítim, art marítim (pintura, fotografia, literatura marítima). Com a biblioteca de museu també compta amb publicacions sobre museologia i de museus marítims d’arreu del món.

Destaca un fons patrimonial amb obres clàssiques anteriors al 1860 (tractats de navegació, d’arquitectura naval i de dret marítim). El Museu, a més, ofereix als usuaris els fons d’arxiu (fons d’empreses), diaris de navegació, una cartoteca històrica de cartes nàutiques i portulans, un arxiu fotogràfic i la possibilitat de completar la recerca amb les peces del Museu.

Horari i persona de contacte

Horari: De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h. i els dimarts de 15.00 a 18.30 h.
Persona de contacte: Rosa Busquets Ferrer (busquetsfr@mmb.cat)
Adreça: Av. de les Drassanes s/n. 08001 Barcelona
Web: www.mmb.cat
Telèfon: 93 342 9920

La Biblioteca del Museu Marítim de Barcelona està adherida al Servei de Préstec Interbibiotecari del CSUC. Podeu consultar-ne les dades de contacte.

Comparteix