L'Accés obert a les universitats de Catalunya segons el CWTS Leiden Ranking 2020

L’Accés obert a les universitats de Catalunya segons el CWTS Leiden Ranking 2020

El CWTS Leiden Ranking 2020 és un complex i complet conjunt d’indicadors bibliomètrics que proporciona dades i posicionament de les universitats mundials en relació a impacte científic, col·laboració, accés obert (open access, OA) i diversitat de gènere.

A la pàgina web del rànquing s’expliquen les característiques dels indicadors disponibles i la metodologia com es generen. Respecte aquesta, mencionen només (molt resumidament) que es basen en publicacions del període 2015-18 que apareixen a la base de dades Web of Science.

En relació als indicadors d’OA, el rànquing de Leiden proporciona els següents:

  • El nombre total de publicacions d’una universitat.
  • El nombre total de publicacions d’una universitat i la proporció de les que són OA.
  • El mateix per a les següents categories d’OA: publicacions or, híbrides, OA de bronze, OA en repositoris i OA desconegut.

En consultar els indicadors, cal tenir en compte que els diferents tipus d’accés obert se solapen parcialment (una publicació pot ser tant d’accés obert verd com d’accés obert d’or, híbrid o bronze).

El rànquing es pot filtrar per període, regió i país, i ordenar de diferents maneres. Si es miren les dades de les universitats espanyoles hom pot veure que el rang va del 32,3% d’OA de la Universidad de Jaén al 80,7% de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Caldria suposar que els resultats varien a conseqüència de les diferents polítiques i praxis de cada universitat. No sembla casual que els millors resultats en OA els obtingui la UPC, una universitat que des de l’any 2014 té associada l’avaluació del professorat al dipòsit de la seva producció científica en el seu repositori institucional.

Comparteix