Les entitats finançadores de la COAlition S demanaran als autors que retinguin els drets de còpia per als pre-prints revisats

Les entitats finançadores de la COAlition S demanaran als autors que retinguin els drets de còpia per als pre-prints revisats

Una de les tres rutes del Pla S per aconseguir l’accés obert complet i immediat és a través de repositoris on, com a mínim, el manuscrit acceptat per l’autor (AAM) es posa a disposició oberta sota una llicència Creative Commons Attribution (CC BY) o equivalent, sense cap tipus d’embargament.

Els editors normalment requereixen que els autors signin acords de publicació exclusius que restringeixen el que els autors poden fer amb la seva recerca, inclosa la creació d’articles d’accés obert d’acord amb els requisits dels seus patrocinadors. Per abordar aquest problema, la cOAlition S ha desenvolupat una estratègia de retenció de drets, que permetrà als seus investigadors finançats publicar en la seva revista d’elecció, incloses les revistes de subscripció, i proporcionarà accés obert de conformitat amb el Pla S.

Tots els articles de recerca han d’estar disponibles sota una llicència Creative Commons Attribution “CC BY” o equivalent o, per excepció, si així ho decideix una organització de la cOAlition S, una llicència Creative Commons Attribution, NoDerivatives “CC BY-ND” o equivalent.

Aquesta nova estratègia ve motivada, segons la cOAlició S, per la situació de pandèmia provocada per la COVID-19, que ha posat en relleu la necessitat que les investigacions siguin accessibles de forma immediata i gratuïta.

Per la seva part, l’Association of European Association of Research Libraries (LIBER) ha aplaudit aquest anunci de la cOAlition S, ja que considera que l’estratègia de retenció de drets permetrà als autors retenir els drets d’autor de les seves obres i al mateix temps, accelerarà el progrés cap a l’objectiu de LIBER de fer que l’accés obert sigui la forma predominant de publicació acadèmica per al 2022.

Encara que recolza aquesta nova iniciativa del Pla S, LIBER assenyala que només s’aplicarà en les organitzacions que han recolzat el Pla S. Es necessitaran més intervencions que enforteixin l’accés obert en tots els països d’Europa. Per això, els grups de treball de Copyright & Legal Matters and Open Access de LIBER han redactat una llei model per a un Dret de Publicació Secundari.

Aprovada pel consell executiu de LIBER, aquesta llei model proposa un període de zero-embargament per a la publicació legal en línia de recerques finançades amb fons públics. En breu, LIBER té previst realitzar una consulta respecte a una llei d’Accés Obert per a tots els països de la Unió Europea.

Comparteix