Versió 2020 de Google Scholar Metrics

Versió 2020 de Google Scholar Metrics

L’Observatori de la recerca de l’IEC informa que Google ha publicat la versió 2020 de Google Scholar Metrics. Aquest és un rànquing de revistes científiques que també permet consultar la visibilitat i influència de les publicacions acadèmiques més recents.

Google Scholar Metrics facilita un llistat de les 100 principals publicacions, en 11 idiomes, ordenades segons 2 indicadors bibliomètrics. El primer indicador és l’Índex H5 que consisteix en l’Índex H dels articles publicats a la revista els 5 darrers anys complets (2015-2019). El segon, Mitjà H5, correspon a la publicació, i es tracta de la mitjana de citacions dels articles inclosos al primer indicador. Per veure els articles més citats d’una revista, només cal fer clic a sobre del primer indicador.

Les dades bibliomètriques es generen a partir de les citacions de tots els articles indexats a Google Scholar (fins al juny del 2020). Aquest motor de cerca indexa publicacions acadèmiques que compleixen determinats criteris d’inclusió.

Trobareu més informació a la notícia de l’Observatori de la recerca de l’IEC i consultant Google Scholar Metrics.

Comparteix