El Portal de la Recerca de Catalunya ja inclou totes les universitats catalanes i centres de recerca CERCA

El Portal de la Recerca de Catalunya ja inclou totes les universitats catalanes i centres de recerca CERCA

El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) ja conté les dades de recerca de les 12 universitats catalanes i dels 39 centres que formen part de la Institució CERCA (Centres de Recerca de Catalunya).

Avui dia, el PRC referencia més de 18.000 investigadors (mitjançant l’identificador ORCID), gairebé 620.000 publicacions (414.000 articles, 169.000 capítols o parts llibres i 37.000 llibres), 35.000 tesis, 45.000 projectes i 1.700 grups de recerca.

Els centres de recerca CERCA aporten al Portal 9.024 investigadors (el 50%), 104.790 publicacions (el 17%) i 4.576 projectes (el 10%) i 409 grups (el 23%) de recerca.

Comparteix