Les Biblioteques del CCUC: Centre de Coneixement de la Seguretat de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Les Biblioteques del CCUC: Centre de Coneixement de la Seguretat de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

El Centre de Coneixement de la Seguretat (CCS) és la biblioteca especialitzada de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Té un fons de més de 40.800 documents, 154 revistes i accés a bases de dades especialitzades. També disposa d’un fons local que recull tota la producció pròpia de l’Institut.

El CCS té com a missió recollir, organitzar i posar a disposició del públic la informació bibliogràfica i documental relativa a la seguretat, els riscos i les emergències. Així com donar suport a les activitats de docència i recerca de l’Institut.

Els seus usuaris són els alumnes, professorat i personal de l’ISPC, els professionals dels cossos de policia, de bombers, de protecció civil i altres col·lectius de seguretat i emergències de Catalunya, els investigadors en l’àmbit de la seguretat i la ciutadania en general. Les persones externes poden accedir al CCS si prèviament ho demanen amb el formulari de petició o consulta.

El CCS està integrat a la xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG), també forma part del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

Consta d’una biblioteca amb 76 punts de lectura i 4 ordinadors, i la Sala d’estudi “Jaume Curbet” amb capacitat per a 172 persones i 22 ordinadors. També disposa d’una bústia de retorn de documents 24 hores, situada al vestíbul d’entrada a la biblioteca i un punt autoservei d’impressió i reprografia.

D’altra banda, el CCS en línia permet accedir als serveis i recursos en línia del Centre de Coneixement de la Seguretat (CCS). El CCS aposta, ara més que mai, per fer arribar el coneixement a totes hores i allà on sigui.

Persona de contacte i horaris

Responsable del centre / persona de contacte: Elisabeth Calatayud i Bassols
Adreça: Ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, km 13,5. 08100 Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Web: www.ispc.gencat.cat
Telèfon: 93 567 5009
Podeu consultar els horaris al seu web.

El Centre de Coneixement de la Seguretat de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya està adherit al Servei de Préstec Interbibiotecari del CSUC. Podeu consultar-ne les dades de contacte.

Comparteix