La UAB afegeix la seva tesi 9.000 a TDX

La UAB afegeix la seva tesi 9.000 a TDX

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ja disposa de 9.000 tesis incorporades al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

La tesi que ha fet les 9.000 és de l’autor Joan-Xavier Quintana Segalà, porta per títol L’administració pública carlina a Catalunya a la guerra dels set anys (1833-1840) i ha estat presentada al Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB.

Aquesta investigació té com a objecte principal formular un primer estudi sobre els òrgans que van composar l’Administració carlina catalana durant la Guerra dels Set Anys (1833-1840).

En aquest sentit, la tesi se centra en l’orgànica de l’Administració carlina, és a dir, en els òrgans de govern i les seves funcions. Aquest plantejament intenta apropar-se a l’anàlisi jurídica i la conducta cultural del conjunt humà que s’estudia, en definitiva, situant el carlisme en la seva jurisdicció i del [seu] sistema cultural en tant que són la base de l’estructura de les relacions socials.

En total, a dia d’avui, es poden consultar a TDX gairebé 32.000 tesis a text complet!

Comparteix