DataverseNO, el repositori de dades de recerca de Noruega

DataverseNO, el repositori de dades de recerca de Noruega

La revista Ravnetrykk (núm. 39) acaba de publicar un article molt interessant on s’explica què és i com funciona el repositori de dades de recerca de Noruega. Moltes coses de les que s’hi expliquen són iguals o molt similars a les que es volen fer a Catalunya, ja que, entre altres coses, el programari usat (Dataverse) és el mateix.

L’article és de Philipp Conzett, de la UiT The Arctic University of Norway, i porta per títol “DataverseNO: A National, Generic Repository and its Contribution to the Increased FAIRness of Data from the Long Tail of Research“.

Els repositoris de dades de recerca juguen un paper crucial dins l’ecosistema d’objectes digitals FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). DataverseNO és un repositori nacional de dades de recerca obertes, principalment d’investigadors afiliats a centres de recerca noruecs. El repositori funciona amb el programari de codi obert Dataverse.

L’article presenta l’organització i el funcionament de DataverseNO i analitza com el repositori contribueix a l’augment de les dades de recerca FAIR de mida petita i mitjana. Els apartats de l’1 al 3 mostren informació sobre els principis FAIR de les dades (apartat 1), com aquests últims poden esdevenir una realitat (apartat 2) i què impliquen aquests principis per a les dades de l’anomenada “long tail of research”, és a dir, els conjunts de dades (datasets) de mida petita i mitjana que són sovint de natura heterogènia i difícils d’estandarditzar (apartat 3).

L’apartat 4 mostra les principals característiques organitzatives de DataverseNO, seguides d’una avaluació de l’acompliment i recolzament de DataverseNO vers els principis FAIR (apartat 5). L’apartat 6 examina el grau de sostenibilitat i fiabilitat del repositori i a l’apartat 7 es conclou amb un breu resum que inclou una mirada cap al futur del repositori.

Comparteix