Les Biblioteques del CCUC: Biblioteca Joaquim Folch i Torres del MNAC

Les Biblioteques del CCUC: Biblioteca Joaquim Folch i Torres del MNAC

La Biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) és una biblioteca especialitzada i centre de referència en l’àmbit de la història de l’art, parant especial atenció a l’art català.

El seu objectiu és facilitar l’accés al seu fons i donar suport a la recerca, tant al personal intern del museu com a qualsevol persona interessada en aquest àmbit, així com difondre la recerca generada des del propi museu. La biblioteca juntament amb l’Arxiu del Museu i el Servei de Publicacions, formen el Centre de Recerca i Coneixement (CREC) del Museu Nacional.

Orígens i història de la biblioteca

L’origen de la biblioteca es remunta al 1891, amb la creació de la biblioteca Gràfica del Museu de Reproduccions Artístiques, ubicat al desaparegut Palau de la Indústria, concretament al recinte del Parc de la Ciutadella de Barcelona. En aquell moment, la Comissió General del Museu de Reproduccions Artístiques va veure la necessitat d’adquirir reproduccions d’obres d’art pel seu estudi.

La idea d’aplegar aquesta col·lecció va sorgir arran de l’article que va publicar el 16 de gener de 1883 el crític d’art Francesc Miquel i Badia al Diari de Barcelona titulat “Un museo realizable” on plantejava la necessitat de crear a Barcelona un museu de reproduccions de les obres d’art més rellevants amb una funció pedagògica que serviria d’estudi a artistes i erudits. Miquel Badia defensava la creació d’aquesta col·lecció com ja s’havia fet en altres ciutats europees com Viena, Berlín, París o Madrid.

La necessitat de crear una biblioteca auxiliar que acompanyés a les peces artístiques era un objectiu que des de la Comissió General del Museu de Reproduccions Artístiques es volia assolir. És per aquest motiu que la comissió va encarregar a Salvador Sanpere i Miquel una doble tasca; d’una banda realitzar la tria de peces artístiques dels diferents museus internacionals a reproduir, i per una altra banda l’adquisició (per valor d’unes 16.000 pessetes, que suposava el 10% del pressupost total) un conjunt de documents que acabarien formant la Biblioteca Gràfica. Durant la inauguració del Museu de Reproduccions Artístiques el 29 de juny de 1891, el llavors director Josep-Lluís Pellicer va descriure la biblioteca com un “elemento de capitalísima importancia para consulta y estudio”. Actualment, part de la col·lecció d’aquesta primigènia Biblioteca Gràfica està integrada al fons de la Biblioteca del Museu Nacional.

Des de la seva creació, el fons de la biblioteca ha viscut diversos trasllats, passant per fins a vuit diferents ubicacions, per acabar instal·lant-se l’any 2005 a la seva actual seu al Palau Nacional de Montjuïc. D’entre totes les seves localitzacions cal destacar-ne el trasllat forçat per l’inici de la Guerra Civil Espanyola. El llavors director dels Museus d’Art de Catalunya, en Joaquim Folch i Torres, va ordenar que la biblioteca, juntament amb la col·lecció artística del museu, fos allunyada de la ciutat de Barcelona per tal de salvaguardar-la, i es traslladés a la Casa Solà-Morales d’Olot. Un cop finalitzada la guerra, el fons de la biblioteca va retornar a Barcelona.

Fons i col·lecció de la biblioteca

La biblioteca gestiona, custodia, preserva i difon el patrimoni bibliogràfic del museu. El fons de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres, consultable des dels seu catàleg en línia, està format per més de 110.000 volums, gairebé 4.000 capçaleres de revistes inactives i més de 300 vives, material efímer (com ara targetes postals, targetes de visites, fullets publicitaris de companyies navals, etc.) i documents diversos sobre art, història, arqueologia, restauració, conservació, museologia, numismàtica i fotografia. A més, disposa de diferents bases de dades especialitzades obertes a consulta pública.

Dins la seva col·lecció destaquen els incunables (entre ells el Breviarium cartusianum, editat per Andrea Torresano a Venècia l’any 1491), diversos manuscrits i més de 18.000 volums anteriors a 1939 que conformen el seu fons patrimonial. D’entre aquests documents, cal mencionar el fons que la Junta de Museus va adquirir l’any 1921 als hereus de l’artista modernista Alexandre de Riquer, es tracta d’un conjunt de gairebé 700 documents alguns dels quals obra dels il·lustradors britànics més importants de principis del segle XX.

Dels grans actius que formen part de la col·lecció de la biblioteca hi ha d’una banda l’arxiu de premsa, que aplega retalls de notícies sobre artistes catalans i exposicions realitzades a Barcelona al llarg del segle XX; i d’altra banda el fons de petits catàlegs què, amb més de 2.300 capses d’arxiu, conforma una col·lecció de catàlegs de mà, invitacions d’exposicions, fulletons, díptics, etc. que fan referència a exposicions celebrades a Catalunya fins l’any 2006 aproximadament. Actualment la biblioteca ha iniciat un projecte de gestió i difusió d’aquest material efímer que suposa una font d’informació molt important per a conservadors i investigadors sobre l’activitat artística a Catalunya.

Horari i persones de contacte

Horari d’hivern (del 16 de setembre al 30 de juny): de dilluns i divendres de 9.30 a 15.00 h.; de dimarts a dijous de 9.30 a 18.00 h.
Horari d’estiu (de l’1 de juliol al 15 de setembre): de 9.30 a 15.00 h.
Responsable del Centre de Recerca i Coneixement (CREC): Pilar Cuerva
Responsable de la Biblioteca: Sílvia Redondo
Adreça: Palau Nacional, Parc de Montjuïc. Telèfon 936 22 03 60
Web: https://www.museunacional.cat/ca/biblioteca-i-arxiu

La Biblioteca Joaquim Folch i Torres del MNAC està adherida al Servei de Préstec Interbibiotecari del CSUC, podeu consultar-ne les dades de contacte.

Comparteix