Les Biblioteques del CCUC: Biblioteca de l'Arxiu Històric de Sabadell

Les Biblioteques del CCUC: Biblioteca de l’Arxiu Històric de Sabadell

La Biblioteca i l’Hemeroteca de l’Arxiu Històric de Sabadell (AHS) es van configurar com a seccions pròpies dins de l’Arxiu Històric de Sabadell l’any 1981, any en què quedava constituït el nou Patronat de l’Arxiu Històric de Sabadell. En l’actualitat l’AHS és un equipament de l’Ajuntament de Sabadell.

A la Biblioteca i l’Hemeroteca de l’AHS es recullen monografies, publicacions periòdiques, documentació ciutadana, cartells, materials digitals etc. d’àmbit local o comarcal, d’autoria sabadellenca o sobre ciències auxiliars de la història (arxivística, etc). Actualment la biblioteca conté més de 15.000 exemplars entre monografies, treballs inèdits i altres materials editats i en suport digital. A aquesta col·lecció també cal sumar la gestió que es fa de totes les biblioteques privades contingudes en fons privats acollits a l’AHS , ja sigui d’empreses, particulars, institucions etc.

L’hemeroteca també recull tota la producció local de publicacions periòdiques, així com articles sobre la ciutat o personatges sabadellencs, una part d’hemeroteca de referència sobre història i arxivística i també publicacions oficials. En total s’hi compten més de 2.200 capçaleres a les quals cal afegir, també, les revistes i diaris continguts als fons privats de la resta de l’AHS.

De la biblioteca de l’AHS en destaca l’anomenada Biblioteca Antiquària, formada per uns 1.500 volums i un abast cronològic del s. XV fins a principis de s. XX i amb presència d’alguns incunables. Pel que fa a l’hemeroteca, es poden destacar els diaris i butlletins apareguts durant els inicis de la premsa a Sabadell, el 1854, però també la premsa obrera, premsa política de la ciutat, butlletins d’associacions i entitats de la ciutat…

Horari i persona de contacte

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 amb hores concertades.
Responsables: Carme Ferrer i Gisela Figueras
Adreça: Carrer Indústria, 34. Sabadell 08202
Web: http://ca.sabadell.cat/Ahs/p/portada_cat.asp
Telèfon: 93 726 87 77

La Biblioteca de l’Arxiu Històric de Sabadell està adherida al Servei de Préstec Interbibiotecari del CSUC, podeu consultar-ne les dades de contacte.

Comparteix