La Universidad Rey Juan Carlos s'afegeix als acords marc d'equipament informàtic i xatbot

La Universidad Rey Juan Carlos s’afegeix als acords marc d’equipament informàtic i xatbot

La Universidad Rey Juan Carlos s’ha adherit a l’acord marc d’equipament informàtic i també al de xatbot i assistents virtuals.

L’acord marc d’equipament informàtic homologa els proveïdors per al subministrament d’equips informàtics d’usuari amb sistema operatiu Mac OS i iOS (Apple, Mac, iPad, iPhone) i la provisió dels serveis associats, així com també d’una sèrie d’equipament consistent en portàtils especials (ultralleugers, tàctils, convertibles) tauletes, equips de gaming, Mini PC i equips d’emmagatzematge de sobretaula (discs durs externs i servidors NAS).

D’altra banda, l’acord marc de xatbot i assistents virtuals homologa cinc proveïdors per a la implantació d’aquests serveis en aplicacions web, apps mòbils i diverses plataformes de missatgeria: WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Slack, Canals de Teams, etc. També ofereixen interfícies conversacionals basades en text i estan programades per respondre a un cert conjunt de preguntes de l’usuari.

Per als assistents virtuals s’ofereix una plataforma interactiva basada en el reconeixement i síntesi de la veu i el text. Aquesta plataforma aprofita diverses tecnologies, com ara xarxes neuronals basades en intel·ligència artificial per aprendre, reconèixer, classificar i actuar de manera predictiva, proporcionant mecanismes d’adaptació a la imprevisibilitat de la interacció amb l’usuari.

Amb la Universidad Rey Juan Carlos ja són ja són 16 les institucions participants a l’acord marc d’equipament informàtic i cinc les que participen al de xatbot i assistents virtuals.

Comparteix