Les Biblioteques del CCUC: Servei de Documentació i Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans

Les Biblioteques del CCUC: Servei de Documentació i Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans

L’Institut d’Estudis Catalans té per objectiu l’alta investigació científica a tots els elements de la cultura catalana, en aquest sentit el seu arxiu reflecteix aquesta transversalitat temàtica: tant les humanitats com les ciències s’hi troben àmpliament representades.

Als seus inicis estava ubicat al Palau de la Generalitat, i el trobem documentat l’any 1917, quan el responsable n’era Ramon d’Alòs-Moner i de Dou. En èpoques de dictadures, guerra i postguerra, l’arxiu reflecteix la dispersió i el deteriorament obvis, tot i que s’arriba a conservar en cases particulars i en institucions diverses. L’any 1975 el ple de l’IEC acorda la recuperació de l’Arxiu, que es consolidarà definitivament als anys noranta. L’arxiu és gestionat tècnicament per dues persones i ofereix cerca guiada i especialitzada, consulta de documents en sala, consulta en línia de documents digitalitzats, servei d’obtenció de documents, i biblioteca auxiliar.

El volum total de l’arxiu és d’un quilòmetre lineal de documentació, majoritàriament del segle XX-XXI. Està ubicat a l’edifici històric de la Casa de Convalescència de l’Hospital de la Santa Creu, de Barcelona, i custodia el fons de l’arxiu històric i administratiu de l’IEC, que abraça des del 1907 fins a l’actualitat, i 34 fons personals i d’entitats.

A l’exercir d’acadèmia de la llengua catalana, és peculiar la sèrie documental de materials lexicogràfics, fruit de la tasca de l’elaboració de diccionaris, entre els que destaquen les fitxes originals manuscrites del conegut Diccionari Fabra. Destaquem també el Fons Pompeu Fabra de Jordi Mir (el més exhaustiu del país), i el fons de l’escriptora Mercè Rodoreda, difós per la Fundació que porta el seu nom.

Horari i persona de contacte

Horari de consultes: De dilluns a dijous: matins de 9.00 a 14.00 h. i tardes de 15.00 a 18.00 h. Divendres de 9.00 a 14.00 h.
Persona de contacte: Eulàlia Miret Raspall (lmiret@iec.cat)
C/ Carme, 47. 08001 Barcelona
Telèfon: 93 270 1620 (Ext. 244)
Web: https://arxiu.iec.cat/

El Servei de Documentació i Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans està adherit al Servei de Préstec Interbibiotecari del CSUC, podeu consultar-ne les dades de contacte.

Comparteix