Estat actual de la normativa sobre signatura electrònica

Estat actual de la normativa sobre signatura electrònica

firmaOrganitzacions de tot el món inverteixen milions d’euros cada any en l’automatització de les seves operacions i processos de negoci. Com a resultat, la documentació electrònica impregna tots els aspectes del flux de treball empresarial. Tot i així, se segueix imprimint per signar i escanejant el paper signat. S’imprimeix cada vegada que es requereix l’autorització d’una signatura afegint passos que requereixen molt de temps al que pot i ha de ser un procés completament sense paper.

El paper no només augmenta els costos del flux de treball a causa de la impressió, escaneig, enviament, arxiu i altres tasques manuals; també impedeix a les empreses adonar-se dels veritables beneficis d’un flux de treball totalment electrònic. Les solucions d’automatització de signatura eliminen la necessitat d’imprimir documents només per afegir signatures, el que permet reemplaçar els processos d’aprovació basats en paper que són lents i costosos amb processos ràpids i de baix cost.

Amb aquest escenari, els experts en signatura digital, Nacho Alamillo, professional certificat CISA, CISM i ITIL-F, membre de l’EESSI SG, ETSI ESI i coautor de diverses especificacions tècniques europees relacionades amb la confiança de serveis, i Daniel Translateur, gerent de vendes d’ARX a Iberia, han realitzat una videosessió a Tecnowebinars.com, la plataforma de videoconferències en línia de caràcter tecnològic, on han comentat l’estat actual de la normativa sobre signatura electrònica a nivell de l’Estat espanyol, els canvis que ha sofert recentment, així com també la normativa europea que incideix en els usos de la signatura avançada i la signatura reconeguda per als actes administratius.

A més, també han remarcat la complexitat de gestió dels sistemes i la necessitat per assegurar l’alineació amb les solucions aplicables, posant de relleu la tendència a l’ús de plataformes centralitzades de certificació digital (podeu accedir a la videosessió amb registre previ).

En aquest sentit, el CSUC gestiona de de l’any 2014 la Plataforma de Custòdia de Certificats Digitals (PCCD), que permet gestionar i usar de forma segura, controlada i centralitzada els certificats digitals de les universitats.

PCCD ofereix una integració transparent, ja que tots els certificats es troben en un repositori únic, controlat i segur. A més, tots els certificats són visibles i accessibles (com si estiguessin instal·lats en el propi PC).

Aquesta plataforma evita la còpia i impossibilita el robatori, perquè els certificats es troben instal·lats en un sistema centralitzat, quan normalment es troben distribuïts sense control en els equips informàtics. A més, permet l’establiment de polítiques d’ús i signatura, limitació de l’ús dels certificats als que un usuari té accés i sobre quines pàgines o serveis web pot actuar, el control horari i d’ubicació, l’autenticació mitjançant PIN i la realització de diferents tipus de signatures.

PCCD és totalment compatible amb les solucions corporatives existents. Està integrada amb el sistema de credencials corporatiu i facilita de registre d’esdeveniments en sistemes remots, alhora que proporciona una integració transparent i segura amb el client. Està a disposició de les universitats membres de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i la resta d’universitats de Catalunya; dels centres de recerca adherits a l’Anella Científica i d’organismes públics, i es pot sol·licitar directament al CSUC.

Comparteix