Les revistes científiques de la UOC se sumen a RACO professional

Les revistes científiques de la UOC se sumen a RACO professional

A partir d’ara, les revistes Artnodes, BiD, Digithum, IDP i Dictatorships & Democracies (D&D) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) s’editaran i publicaran íntegrament utilitzant el servei del RACO professional. Així, la UOC esdevé la tercera universitat de Catalunya a sumar-se a aquest servei.

El traspàs de bona part de les revistes científiques coeditades per la UOC a RACO professional contribuirà a ampliar la visibilitat dels articles i comportarà beneficis en els aspectes tècnics del procés editorial. Al mateix temps, tal com explica la directora del grup de Biblioteca per a la Recerca de la UOC, Mireia Salgot, “la Universitat ratifica el seu compromís amb un projecte de prestigi que promou els principis de la ciència oberta”. Tot plegat, sense que representi cap canvi en l’accés a les revistes i la lectura final dels articles.

Més visibilitat per a la recerca

Els continguts de les revistes presents a RACO també es poden recuperar mitjançant altres repositoris internacionals, com DOAJ (Directory of Open Access Journals), o estatals, com Dialnet o el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). A més, els articles també s’inclouen en bases de dades de recursos electrònics, com Scopus (Elsevier), EBSCO o ProQuest.

Millores en la gestió editorial

RACO, a banda de ser un dipòsit per a la difusió i preservació dels articles, ofereix també una modalitat professional de gestió editorial basada en el programari Open Journal Systems (OJS). Gràcies a aquesta opció, els equips de les revistes poden treballar amb un programari més intuïtiu, senzill i robust, acompanyat d’un servei d’assessorament i formació d’usuaris, resolució d’incidències i garantia de compliment dels deures legals (DGPD, servidors informàtics).

Per a la codirectora de la revista BiD, Candela Ollé, RACO “és una plataforma molt consolidada, amb trajectòria i recorregut altament professionals”, i en destaca especialment la comunicació fluida i propera amb l’equip del CSUC.

Participar en un projecte comú de prestigi

Fa més de deu anys, el CSUC i la Biblioteca de Catalunya van posar en marxa RACO per difondre les revistes editades en obert per universitats i institucions de l’àmbit cultural i científic.

El dipòsit constitueix una plataforma de difusió de la producció científica publicada en revistes i contribueix a l’avenç de la ciència oberta. Actualment, inclou més de 500 revistes en obert d’entitats i institucions catalanes, i l’any passat el portal va rebre 9 milions de visites provinents d’Espanya, la Xina, Alemanya, els Estats Units i altres països europeus i llatinoamericans. A més, en la darrera edició del Transparent Ranking of Repositories, RACO surt en el segon lloc en la llista dels repositoris espanyols.

Els objectius d’aquest projecte cooperatiu s’alineen també amb el Pla d’acció Coneixement Obert de la UOC, que pretén impulsar les publicacions científiques en obert per visibilitzar l’excel·lència de la recerca i de la formació universitària.

“La participació de la UOC en RACO obre vies de col·laboració amb el CSUC que permeten permeabilitzar la qualitat i expertesa de la UOC en aquest àmbit”, conclou Salgot.

Font: UOC

Comparteix